Πρόστιμα

νέα ερώτηση

Ανακλητική δήλωση φόρου άτυπης δωρεάς

Τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2016 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η αρχική δήλωση φόρου άτυπης δωρεάς χρημάτων και καταβλήθηκε ο αναλογών φόρος.
​1) Μπορεί ο δωρητής ή ο δωρεοδόχος τώρα να υποβάλλει  τροποποιητική - ανακλητική δήλωση, με την οποία προβαίνει σε μερική ανάκληση της αρχικής (δηλ. μειώνεται το δωρηθέν χρηματικό ποσό, διότι εξ αρχής είχε δηλωθεί λάθος) και
2) Στην περίπτωση που αυτό είναι εφικτό και παραλαμβάνεται η τροποποιητική δήλωση, θα πρέπει ο δωρητής και ο δωρεοδόχος να συμπληρώσουν στις φετινές τους δηλώσεις φόρου εισοδήματος το δωρηθέν πέρσι χρηματικό ποσό μειωμένο (όπως δηλ. προκύπτει από την φετινή τροποποιητική δήλωσή τους);
​3) Λόγω του εκπροθέσμου της τροποποιητικής θα επιβληθεί κάποιο πρόστιμο;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΙΣΑΡΛΗ 25/07/2017 00:56:14

Παρακαλώ θερμά όποιον γνωρίζει ας επιβεβαιώσει ότι για τις υποθέσεις που υπάγονται στους φόρους Κεφαλαίου (Κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές) άρχισε από 1.1.2015 η εφαρμογή του  Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013). Συνεπώς και η εφαρμογή του Άρθρου 19 του Νόμου 4174/2013 για την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, χωρίς τους περιορισμούς του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος. ​Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση