Κεφάλαιο

νέα ερώτηση

Ανακλητική δήλωση φόρου άτυπης δωρεάς

Τον Δεκέμβριο του έτους 2016 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αρχική δήλωση φόρου άτυπης δωρεάς χρημάτων και καταβλήθηκε ο αναλογών φόρος.
​Μπορεί ο δωρητής ή ο δωρεοδόχος τώρα να υποβάλλει  τροποποιητική - ανακλητική δήλωση, με την οποία προβαίνει σε μερική ανάκληση της αρχικής (δηλ. μειώνεται το δωρηθέν χρηματικό ποσό, διότι εξ αρχής είχε δηλωθεί λάθος)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση