Επικαρπία Ψιλή κυριότητα

Ο πατέρας μου έχει την ψιλή κυριότητα σε ένα οίκημα και η μητέρα του την επικαρπία.Η μητέρα του απεβίωσε.Χρειάζεται κάποιο έγγραφο για τη μεταβίβαση του ακινήτου ή γίνεται κάποια αλλαγή στο Ε9;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση