Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Πρόσληψη 'Ελληνα από ιταλική εταιρεία

Ιταλική εταιρεία θέλει να προσλάβει Έλληνα (μόνιμος κάτοικος Ελλάδας) για παρακολούθηση των πωλήσεων της στην Ελλάδα. Η Ιταλική εταιρεία δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα και δε προτίθεται να δημιουργήσει κάποιο υποκατάστημα. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει η πρόσληψη από την ιταλική εταιρεία, αν δηλαδή μπορεί να δουλέψει σαν υπάλληλος της ιταλικής εταιρείας ή θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του και να πληρώνεται εκδίδοντας ΤΠΥ?
1) Μπορεί το άτομο αυτό να μπει στη μισθοδοσία της ιταλικής εταιρείας? Αν ναι, πώς μπορεί να ασφαλιστεί στην Ελλάδα προκειμένου να έχει ιατρική περίθαλψη? Από την πλευρά της φορολογίας εισοδήματος, θα δηλώνει στην Ελλάδα τα εισοδήματα από το μισθό της ιταλικής εταιρείας και ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ιταλία θα αφαιρείται από τον εγχώριο φόρο?
2) Στην δεύτερη περίπτωση (πληρωμή με ΤΠΥ), πρέπει το άτομο στην Ελλάδα να κάνει έναρξη σαν ελεύθερος επαγγελματίας? Άν ναι, με τί ειδικότητα? Θα πρέπει να υπάρχει κάποια σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του Έλληνα?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση