Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κατάθεση Φορολογικής δήλωσης για λογαριασμό άλλου (φίλου, συγγενούς κτλ)

Καλησπέρα, 
αν αναλάβουμε σαν φυσικό πρόσωπο (όχι λογιστής) να συμπληρώσουμε τη φορολογική δήλωση στο taxis για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου (πχ φίλος, συγγενής) χρειάζεται να λάβουμε εξουσιοδότηση ή και να την καταθέσουμε στη ΔΟΥ; Έχω λάβει 2 αντίκρουώμενες απαντήσεις, μία από το 15515 και μία από τη ΔΟΥ μου...

Προσθέστε τη δική σας απάντηση