Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φ.Π.Α. Οικοδομών

Το 2006 συστήσαμε κατασκευαστική εταιρεία, ατομική επιχείρηση, η οποία ανήγειρε με την υπ’ αριθμ. 1742/25.08.2006 άδεια οικοδομής, ένα συγκρότημα οικοδομών, το οποίο αποπερατώθηκε σύμφωνα με το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ στις 17/11/2011.
Ο φόρος εισροών της όλης οικοδομής ανήλθε στο ποσό των ευρώ 100.754,45 και σήμερα μετά από διάθεση ορισμένων ακινήτων υπάρχει ένα πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. 68.441 ευρώ.
Υποχρέωση αυτοπαράδοσης για τα αδιάθετα ακίνητα δεν υφίσταται σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των διατάξεων άρθρ. 27 ν. 3943/2011, άρθρ. 58 ν. 4223/2013 και άρθρ. 92 ν. 4316/2014.
Το ερώτημά μου είναι αν μπορώ να συμψηφίσω το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο του Φ.Π.Α. από την οικοδομική δραστηριότητα με Φ.Π.Α. άλλης δραστηριότητας ή αν το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο πηγαίνει στις γενικές διατάξεις του Φ.Π.Α. οπότε παραγράφεται και επιβαρύνει το κατασκευαστικό κόστος, ή αν το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο μπορεί να ζητηθεί για επιστροφή.
Το ερώτημα το θέτουμε διότι στο βιβλίο σας (Φ.Π.Α. 2015) στο θέμα 57 του άρθρου 6, δεν αναφέρεται κάτι σχετικό.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ 10/05/2016 11:03:48

κύριε Καραγιώργο καλημέρα. έχετε βρει κάτι σχετικό με το ερώτημά σας γιατι έχω μία παρόμοια περίπτωση κι εγώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση