Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Επιστροφή Φόρου μεταβίβασης Ακινήτου λόγω αναδρομικής Αναπροσαρμογής των Αντικειμενικών Αξιών

Η ΠΟΛ 1019/3-2-2016 αναφέρει τα εξής
«Η αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών καταλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν θανάτους, που έχουν συμβεί, και συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν συνταχθεί, από 21-5-2015 και εφεξής καθώς και υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με χρόνο θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου πριν την 21-5-2015, αλλά στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 21-5-2015, κατά τα προαναφερθέντα άρθρα 78 και 40 του Κώδικα, ανεξάρτητα αν έχουν υποβληθεί οι οικείες δηλώσεις ή αν έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού του φόρου ή αν εκκρεμεί η έκδοση πράξης ή αν έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος κ.λπ.. 
Για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την ισχύ της ΠΟΛ. 1009/2016, αλλά αναφέρονται/αφορούν χρόνο φορολογίας πριν την ισχύ αυτής, ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων πραγματοποιείται με βάση τις ισχύουσες κατά το χρόνο φορολογίας και όχι κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αξίες.»
Πως μεταφράζεται αυτή η διάταξη για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό; Ενδεικτικό παράδειγμα: Ακίνητο αποκτήθηκε σε πλειστηριασμό στις 20/5/2015 (δηλ. πριν την επίμαχη ημερομηνία της 21/05/2015), ο φόρος μεταβίβασης υπολογίστηκε επί της «παλιάς αντικειμενικής αξίας» και καταβλήθηκε μετά από 5 εργάσιμες δηλαδή στις 25/05/2015 και τελικά ο τίτλος ΠΚΕ συντάχθηκε 2 μήνες μετά δηλαδή στις 25/07/2015. Πότε γεννάται η φορολογική υποχρέωση; Την ημέρα της κατακύρωσης - πλειστηριασμού (οπότε δεν υπάρχει αξίωση επιστροφής φόρου μεταβίβασης) ή την ημέρα σύνταξης του τίτλου – ΠΚΕ (οπότε υπάρχει αξίωση επιστροφής φόρου μεταβίβασης);

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr