Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

μεταβίβαση αυτοκινήτου

Έχει η γυναίκα μου στη κατοχή της αυτοκίνητο με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 2010. Θέλει να το μεταβιβάσει στην κόρη που είναι κάτοικος εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Μ. Βρετανία.
1. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό που είναι υποχρεωτικό να μπεί σαν αντίτιμο του αυτοκινήτου για πώληση ;
2. Εκτός από πώληση υπάρχει άλλος τρόπος λιγότερο δαπανηρός για τη μεταβίβαση ;
3. Πρέπει η κόρη να παρουσιάσει κάποιο παραστατικό για εισαγωγή χρημάτων από το εξωτερικό για να δικαιολογήσει την αγορά ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση