ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Πάγια από μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης

Καλημέρα, 
Φυσικό πρόσωπο κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης σε χώρο που λειτουργούσε άλλη ατομική με το ίδιο αντικείμενο. Για τη μεταβίβαση της προηγούμενης επιχείρησης ως συνόλου συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό όπου αναφέρονται τα πάγια που μεταβιβάζονται στη νέα ατομική. Τα πάγια αυτά έχουν αποσβεσθεί από την προηγούμενη επιχείρηση. Ποιός ο λογιστικός χειρισμός των παγίων αυτών από τη νέα επιχείρηση?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση