Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

αγορά ακινήτου από ΑΕ

Συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνετε.

Δεδομένα
ΑΕ με σκοπό στο καταστατικό της τις εκτυπωτικές εργασίες και την εκμίσθωση –διαχείριση ιδιόκτητων ακίνητων θέλει να αγοράσει ένα ημιτελές ακίνητο να το αποπερατώσει και να το εκμισθώσει.
Ερωτήσεις:

 • Πρέπει να πραγματοποιηθεί ΔΣ για την απόφαση αγοράς του ακίνητου;
 • Έχει φπα η αγορά ακίνητου και αν ναι εκπίπτει;
 • Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του ακινήτου δεν υπόκεινται στον φπα. Άρα τα έξοδα αγοράς (δικηγόρος, μεσίτης κλπ), αποπεράτωσης και συντήρησης του ακινήτου μέχρι την ενοικίαση του δεν εκπίπτουν ή εκπίπτουν και μετά εφαρμόζεται prorata;
 • Μπορεί η εταιρεία με αίτηση της να ζητήσει να εφαρμόσει καθεστώς φπα είτε εκμισθώσει το ακίνητο για επαγγελματική χρήση είτε για προσωπική χρήση;
 • Έχει φόρο μεταβίβασης κεφαλαίου (ακίνητου) ή έχει ανασταλεί για το διάστημα 1/1/15-31/12/16 βάσει άρθρου 72 παράγραφος 33 ν. 4172/13;
 • Τα έξοδα αγοράς (δικηγόρος, συμβολαιογράφος, μεσίτης κλπ) καταχωρούνται στον λογαριασμό 16.14 και αποσβένονται ισόποσα σε πέντε έτη;
 • Τα έξοδα αποπεράτωσης θεωρούνται δαπάνες ή αυξάνουν την αξία του ακίνητου και άρα αποσβένονται μαζί;
 • Αν αυξάνουν την αξία ακινήτου σε ποιο λογαριασμό καταχωρούνται;
 • Επειδή θα αποπερατώσει η ιδία η εταιρεία το ακίνητο χρειάζεται κάποια προσθήκη ΚΑΔ στο μητρώο;
 • Θεωρείται νέα εγκατάσταση - υποκατάστημα το νέο ακίνητο;
 • Αν ναι ποια η διαδικασία έναρξης υποκαταστήματος, ποτέ πρέπει να δηλωθεί στο μητρώο και ποια είναι η ημερομηνία αφετηρίας; Αυτή του συμβολαίου;
 • Εφόσον είναι υποκατάστημα τα έξοδα του ακινήτου και οι πωλήσεις που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση του ακινήτου θα τηρούνται στα ιδία λογιστικά βιβλία με της έδρας και αν ναι σε ξεχωριστούς λογαριασμούς που θα αφορούν το υποκατάστημα ή όλα μαζί;
 • Ποια αξία αναγράφεται στο βιβλίο παγίων; Αντικειμενική ή εμπορική;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση