Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Φορολογία επιδότησης προγράμματος ΝΕΕ και επιδότησης νέου αγρότη.

Επιδότηση προγράμματος ΝΕΕ η οποία δεν αφορά αγορά παγίων, αλλά πλήθους άλλων δαπανών (π.χ. ενοικίων, ΔΕΚΟ, παροχή υπηρεσιών κ.ά.) καθώς και επιδότηση εγκατάστασης νέου αγρότη η οποία δεν κατευθύνεται για κάλυψη συγκεκριμένου είδους  δαπανών, προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρηση και φορολογούνται με τον εκάστοτε συντελεστή?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση