ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Αρίθμηση Δελτίου μη Τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Καλησπέρα,

Κάποιος που έχει τελιώσει το θεωρημένο μπλοκ των Δ.Α. και εκδίδει δελτίο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων και ξεκινάει την αρίθμηση από το ένα (1), είναι λάθος? Θα έπρεπε να συνεχ'ισει από την αρίθμηση του τελευταίου Δ.Α.?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση