Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Καταστάσεις προμηθευτών

Επιχείρηση μη υπόχρεη Φ.Π.Α., βάσει της ΠΟΛ 1078/14 (παρ. 4,1) υποβάλλει καταστάσεις προμηθευτών για το έτος 2014 μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2015.
Ερώτηση:
Εάν η επίχειρηση κάνει οριστική παύση εργασιών την 30/6/2014, μέχρι πότε υποβάλει κατάσταση προμηθευτών;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων..

Προσθέστε τη δική σας απάντηση