Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

επιστροφή κεφαλαίου εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας

Γεια σας.Η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά προερχόμενη απο μείωση μετοχικού κεφαλαίου(αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής) εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας γράφεται στο Ε1 υποχρεωτικά; Αν ναι,σε ποιό κωδικό; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ε1

Προσθέστε τη δική σας απάντηση