Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Διακίνηση αγροτικών προϊόντων δελτίο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Καλημέρα,
Αγρότης που μετατάχθηκε στο κανονικό καθεστώς υποχρεούται στην έκδοση στοιχείων. Στην ΠΟΛ 1023/14 παρ. 8.8 αναφέρει σχετικά με το δελτίο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων:Στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αγαθά, είναι δυνατόν, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων να εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (έμπορο, συνεταιρισμό κ.λπ.), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον παραγωγό. 
Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στους αγρότες να μην εκδόσουν σχετικό δελτίο, αλλά να το εκδόσει ο έμπορος ή ο συναιτερισμός?
Επίσης 

Προσθέστε τη δική σας απάντηση