Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Φορολόγηση εισοδήματος Φυσιοθεραπευτή που έχει κλείσει τα βιβλία

Δεδομένα


Εχει γίνει κλείσιμο των βιβλίων μου τέλος του 2013


Εχουν μπεί στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ τιμολόγια προς ΕΟΠΥΥ


τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί το 2013.


Η είσπραξη τους αλλά και η παρακράτηση φόρου θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος που έχουν δηλωθεί.


Πιθανόν με την είσπραξη που μπορεί να γίνει και το 2015 να γίνει κούρεμα των οφειλών του ΕΟΠΥΥ.


Ερώτηση1) Σε ποιο έτος θα φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά ?

2) Τι θα γίνει με την παρακράτηση ?

3) Τι παραστατικό θα κοπεί αν γίνει κούρεμα ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση