Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου 8% σε ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση πραγματοποιεί περιστασιακά διάφορες εκδηλώσεις (συναυλίες μουσικής δωματίου, όπερα, σεμηνάρια κλασικής μουσικής κλπ) για την υλοποίηση των στόχων της. Οι εκδηλώσεις αυτές ενισχύονται οικονομικά από διάφορους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ενισχύσεις αυτές για τις οποίες η εταιρία εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα έχουν παρακράτηση 8%?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση