Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Φορολογική αντιμετώπιση εξόφλησης δανείου από εγγυητή.

Στεγαστικό δάνειο το οποίο εξοφλείται μερικώς ή ολικώς από τον εγγυητή του δανείου, λόγο αδυναμίας του πρωτοφειλέτη, ενδέχεται να ληφθεί φορολογικά ως δωρεά του εγγυητή προς τον πρωτοφειλέτη και να κλειθεί ο εγγυητής από την εφορία να καταβάλει και φόρο δωρεάς;;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση