Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Οι αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα έτους 2013 κάτω απο 300 ευρώ θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 28/3/2014 στο TAXIS

Προσθέστε τη δική σας απάντηση