Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Μεταβίβαση οικοπέδου

Φορολογούμενη έγγαμη, μισθωτός, πήρε δάνειο για ανέγερση Α' κατοικίας. Ο σύζυγος δεν έχει εισόδημα. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί η κατοικία είναι στην κατοχή της μητέρας του συζύγου, η οποία θα το μεταβιβάσει. Τι "συμφέρει" καλύτερα φορολογικά; Να το μεταβιβάσει στον γιο της (δωρεά ή γονική παροχή) ή και στους δύο (δωρεά ή πώληση); Τι θα πρέπει να πληρώσουν σε φόρους, μεταβιβάσεις κλπ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση