Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Απαλλαγή ΦΠΑ παραϊατρικών επαγγελμάτων

Αγαπητοί
Επειδή υπάρχει μια ασάφεια στις διάφορες ΔΟΥ από πόλη σε πόλη,
θα ήθελα να με πληροφορήσετε για το παρακάτω:
1. Εργάζομαι ως μασέρ (πτυχιούχος από Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, ΙΕΚ, κ.λπ, αλλά όχι ΤΕΙ) και έχω κάνει έναρξη το 2005 με τον κωδικό «Φυσικοθεραπευτής – μαλάκτης». Η αρμόδια ΔΟΥ τότε με απάλλαξε από τον ΦΠΑ, για τον λόγο ότι ο κωδικός αυτός δεν υπαγόταν σε ΦΠΑ. Τώρα μαθαίνω - τελείως τυχαία από άλλον συνάδελφο που πήγε να κάνει έναρξη ως μασέρ – ότι οι κωδικοί άλλαξαν. Υπάρχει ο φυσιοθεραπευτής 86.90.13.03 και υπάρχει και ο μαλάκτης (μασέρ) 86.90.13.02 κάτω από τον γενικό κωδικό «Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας» 86.90.13. Η ερώτηση έχει ως εξής: Εγώ δεν είμαι φυσιοθεραπευτής, αλλά είμαι μασέρ – πρέπει να κάνω μεταβολή και αν ναι υπάγεται ο μασέρ σε καθεστώς ΦΠΑ;
2. Αν υπάγεται, τι θα γίνει με τις αποδείξεις που έχω κόψει μέχρι τώρα άνευ ΦΠΑ; Αν μου γίνει έλεγχος, θα πρέπει να μου επιβάλλουν ΦΠΑ + πρόστιμο για τα μέχρι τώρα έσοδα;
ευχαριστώ εκ των προτέρων
Θόδωρος Χαραλαμπίδης

  • 3 Απαντήσεις

Οι υπηρεσίες του φυσικοθεραπευτή απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 περ. ε' του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).
Επειδή, ωστόσο, οι νόμοι ερμηνεύονται γραμματικά και δεν υπάρχει από το Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) κάποια πρόβλεψη για το επάγγελμα του μαλάκτη, ο μαλάκτης δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α..
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποδώσετε το Φ.Π.Α. που αναλογεί στα έσοδα τα οποία έχετε δηλώσει.
Σημειώνεται ότι οι προσαυξήσεις για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. είναι 1,50% για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 § 2 του Κώδικα Φορολογικών Κυρώσεων (ν. 2523/1997). Το ποσό αυτό δε μπορεί να υπερβεί το εξήντα τοις εκατό του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος σύμφωνα με το άρθρο 2 § 4 του ίδιου νόμου (ν. 2523/1997).
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 § 8 του Κ.Φ.Κ. (ν. 2523/1997), πρόσθετος φόρος δεν επιβάλλεται εφόσον ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους του Υπουργείου των Οικονομικών ή έγγραφες θέσεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση.

Ευχαριστώ πολύ

Φυσιοθεραπευτής με άδεια άσκησης επαγγελμάτος έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ το 2012 με καδ 86.90.13.00 Υπ.φυσιοθεραπείας!

Έχει οργανωμένο χώρο όπου παρέχει υπηρεσίες κινησιοθεραπείας και υπηρεσίες μαλάκτη(μασέρ).Θα πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά αυτούς τους 2 καδ εφόσον υπάρχουν ?Η΄καλύπτεται με τον 86.90.13.00?

Επίσης,ποιός είναι ο σωστός ΣΚΚ για τον φυσιοθεραπευτη(ελ.επαγγελμα) και ποιος για τον μαλάκτη(παραιατρικό)?Ευχαριστώ,εκ των προτέρων

Προσθέστε τη δική σας απάντηση