Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Συγκεντρωτικές καταστάσεις και περαίωση

Αγαπητοί κύριοι

Ειμαι μεσίτης αστικών συμβάσεων και κόβω τιμολόγια μόνο προς εταιρίες μεσιτικές.Το 2008 και 2009 ελαβα απο μια εταιρια 10.000 ευρω και 2875 αντίστοιχα.Από τότε δεν δούλεψα ξανά..τα μονα εισόδηματα πουείχα ηταν αυτά.Πήγα για εκπρόθεσμη διακοπή στην εφορία και βρέθηκε οτι ο λογιστής δεν είχε υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις.Να συμπληρώσω οτι για τα 2 ετη 2008,2009 δήλωνα όσα είχα πάρει.Δηλ παραπάνω από αυτοπεραίωση.Δεν είχα βάλει καθόλου έξοδα που είχα πολλά...Σύμφωνα με το νόμο 2523/1997 Αρθρο5 πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ -Αντικειμενικό σύστημα.

Παράγραφος 5 περίπτωση η

πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου στη φορολογία εισοδήματος και στο Φ.Π.Α. ή για υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2 του Ν.2238/1994 και 39 παρ. 3 του Ν. 1642/1986

Τακτικός φορολογικός έλεγχος δεν έχει γίνει...Ομως έχω φορολογηθεί για τα πραγματικά έχω περαιώσει φορολογικά..Αρα πρόστιμο δεν μπορεί να επιβληθεί.Οι υπάλληλοι του ΚΒΣ και προισταμένη και μια ακόμα υπάλληλος απο τον έλεγχο συμφώνησανκαι είπαν έτσι είναι.!!Ο ελεκτής είπε πάμε στον υποδιευθυντή ελέγχου ο οποιος έιπε ότι όχι δεν ΄ισχύει και συμφώνησα στο πρώτο μέρος αλλά όχι στο δεύτερο..δηλ έχω φορολογηθεί για τα πραγματικά εισοδήματα. Ειπε οτι μόνο με κάποιες περαιωσεις που είχαν βγεε ισχύει.Αυτο που λεει ομως δεν φαινεται πουθενα σε καμια παραγραφο και ο νομος ειναι κωδικοποιημενος με το Ν.4174/2013

Κοίταξα τα Ε3 των 2008,2009 και ο είναι συμπληρωμένος ο πίνακας Ι (αυτοπεραίωση συμφωνα με το ν.3246/2004).ΑΡΑ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση