Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Εξαίρεση από την χρήση Ταμειακής Μηχανής

Ποιές κατηγορίες επιτηδευματιών που εκδίδουν λιανικές αποδείξεις & αποδείξεις υπηρεσιών , εξαιρούνται από την χρήση Ταμειακής Μηχανής .

Προσθέστε τη δική σας απάντηση