Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ανάληψη εταιρικής μερίδας και αποχώρηση από ΟΕ.

Σε περίπτωση αποχώρησης από Ο.Ε. με ανάληψη της εταιρικής μερίδας και ισόποση μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έχουμε υποχρέωση σε καταβολή φόρου υπεραξίας;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση