Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Εκδοση παραστατικού με μειωμένο ΦΠΑ από επιχείρηση Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα σε νησί των κυκλάδων;

Νομικό πεόσωπο μορφής Ε.Ε. που ασχολείται με την αποκατάσταση και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έδρα την Αθήνα, εκτελεί υπεργολαβικές εργασίες σε νησί των κυκλάδων (συγκεκριμένα στη Σύρο) για τη συντήρηση των τοιχογραφιών ναού. Δεν διαθέτει η εταιρεία υποκατάστημα στο εν λόγω νησί. , ενώ ο εργολάβος-ανάδοχος του έργου έχει έδρα στην Αθήνα, έχει όμως εγκαταστήσει εργοτάξιο στη Σύρο (στο ναό που συντηρείται).

Το παραστατικό του υπεργολάβου θα είναι με μειωμένο ΦΠΑ (16%) και θα αποδόσει τελικά στη ΔΟΥ 23% ή θα "κοπεί" κανονικά με 23%;

Ο εργολάβος επιμένει να κοπεί με 16%.

Πρέπει να δημιουργηθεί υποκατάστημα για όσο χρόνο διαρκούν οι εργασίες και τι σημαίνει αυτό (τέλος επιτηδεύματος);

Υπάρχει καάποις σχετικός νόμος που να το ξεκαθαρίζει και να μην παρερμηνεύεται από καμία πλαυρά;

Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση