Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Δηλώση αποθήκης με χιλιοστά επί του οικοπέδου στο Ε1/Ε2

Τι πρέπει να δηλωθεί στο E1 ή/και Ε2 για αποθήκη ή θέση στάθμευσης πολυκατοικίας με χιλιοστά επί του οικοπέδου;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση