Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Εισόδημα - βεβαίωση σύνταξης

Στη σύνταξη της μητέρας μου είχε αφαιρεθεί (σε κάποιες δόσεις) ένα ποσό λανθασμένα ως αχρεωστήτως καταβληθέν, το οποίο όμως ποσό τελικά διορθώθηκε και δόθηκε αναδρομικά. Παρόλα αυτά το ποσό αυτό εμφανίζεται ως ποσό (σε στήλη "λοιπές που δεν εκπίπτουν") στη βεβαίωση σύνταξης και αθροίζεται στο ακαθάριστο και στο καθαρό φορολογητέο ποσό. Το ποσό αυτό πως και που πρέπει να δηλωθεί; θα ληφθεί υπόψη ως εισόδημα για το φόρο αλληλεγγύης (ρωτάω μιας και στην ουσία πρώτα αφαιρέθηκε το ποσό και μετά δόθηκε για να διορθώσει το λάθος).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση