Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ υπεργολάβου για υπηρεσίες σε τρίτη χώρα

Ελληνική εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριασμό γερμανικής εταιρείας έργο σε τρίτη χώρα (συντήρηση συστημάτων λογισμικού). Το έργο υλοποιείται από ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος μεταβαίνει στην τρίτη χώρα. Ο τελικός πελάτης στην τρίτη χώρα τιμολογείται από τη γερμανική εταιρεία.

1) Η ελληνική εταιρεία τιμολογεί τη γερμανική. Υπάρχει υποχρέωση ΦΠΑ?

2) Ο ελεύθερος επαγγελματίας τιμολογεί την ελληνική εταιρεία, για υπηρεσία για την οποία έχει ο ίδιος μεταβεί στην τρίτη χώρα. Υπάρχει υποχρέωση ΦΠΑ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση