Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ενσωμάτωση παροχής υπηρεσίας σε τιμολογιο πώλησης

Εταιρεία πώλησης κλιματιστικών μηχανημάτων στέλνει με εξωτερικό συνεργείο προς εγκατάσταση ένα μηχανημα. Το εξωτερικό συνεργείο εκδίδει ενα ΤΠΥ για την εγκατάσταση. Η εταιρεία πώλησης κλιματιστικών μπορεί να ενσωματώσει την παροχή υπηρεσίας στην τιμή του μηχανήματος στο Τιμολογιο πώλησης ή θα πρέπει να εκδώσει χωριστά Τιμολογιο για το μηχανημα και ένα δεύτερο Παροχής υπηρεσιών για την εγκατασταση;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση