Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ειδικό Βιβλίο ΑΥΟ ΠΟΛ.1229/18-8-97

Στο άρθρο 6 της ΠΟΛ.1229/97 αναφέρεται ότι "αντί της τήρησης του ειδικού βιβλίου,δύναται κατόπιν γνωστοποίησης να καταχωρούνται τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρούσας,σε ειδικούς λογαριασμούς άλλου θεωρημένου βιβλίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ(Π.Δ 186/1192,όπως ισχύει)".Η ερωτησή μου είναι αν γίνεται να χρησιμοποιήσω για το σκοπό αυτό το θεωρημένο βιβλίο εσόδων-εξόδων(του οποίου με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ δεν προβλέπεται πλέον θεωρησή του-αλλά εξακολουθώ νομίμως να χρησιμοποιώ).

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απαντησή σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση