Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Παραγραφή δικαιώματος δημοσίου

Το ΣΔΟΕ το 2011 κατάσχεσε σε επιχείριση φορολογικα στοιχεία, βιβλία και ανεπίσημα βιβλία που αφορούν τις χρήσεις από το 2000 έως το 2010 και από τα οποία φαίνεται ότι είτε είχαν εκδοθεί εικονικά τιμολόγια σε πελάτες είτε δεν είχαν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις προϊόντων.
Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου να καταλογίσει παραβάσεις στην επιχείριση και τους πελάτες της?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση