Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Λογοθεραπευτής που καταργείται η υποχρέωση πρόσθετου βιβλίου βάσει του ΚΦΑΣ, πρέπει να εκδίδει θεωρημένες Α.Π.Υ. σε ιδιώτες. Η υπηρεσία που παρέχει είναι συνεχόμενη και διαρκής. Οπότε εκδίδει την θεωρημένη ΑΠΥ κάθε τέλος του μήνα πχ. για τις συνεδρίες που παρείχε τον μήνα αυτό και πάντα εντός της διαχειριστικής περιόδου που αφορά η παροχή.
Σε περίπτωση έκτακτου ελέγχου, πως διασφαλίζεται ο επιτηδευματίας έναντι του ελέγχου ότι οι ιδιώτες που βρίσκονται στον χώρο του θα λάβουν ΑΠΥ ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση