Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Καταστάσεις εκπαιδευτηρίων, ιδιωτικών σχολείων ΠΟΛ1195/2012

Αν νηπιαγωγείο με άδεια από Υπουργείο Παιδείας, εκτός από τους μαθητές που παρακολουθούν υποχρεωτικά το νηπιαιγωγείο (ηλικία μαθητών 5 χρόνων) έχει και τμήματα που φοιτούν μαθητές μικρότερης ηλικίας - προνήπια(4 χρονών ή και 3 χρονών). Η φοίτηση σ΄αυτά τα τμήματα όμως δεν είναι υποχρεωτική. Ποιά λοιπόν δίδακτρα θα αναγραφούν στην κατάσταση?  Για όλους τους μαθητές του σχολείου που φοίτησαν  την χρήση 2011 ή μόνο για τους μαθητές που την χρήση 2011 φοιτούσαν υποχρεωτικά στο νηπιαγωγείο?Στην καταστάση είναι υποχρεωτική η αναγραφή ονοματεπώνυμο του υπόχρεου καταβολής διδάκτρων. Πως μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο υπόχρεος καταβολής, όταν στο μητρώο καθητών και στις Α.Π.Υ. αναφέρεται το ονοματεπωνυμο του μαθητή? Πως μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ποιος έχει την επιμέλεια των τέκνων? Αν η καταβολή γίνεται από παππού ή γιαγιά, ή από κάποιον φιλάνθρωπο που βοηθάει οικογένεια με άνεργους γονείς καταβάλλοντας τα δίδακτρα, ποιό ονοματεπώνυμο θα αναγράφεται στην κατάσταση?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση