Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Φόρος κατά την μετατροπή ΕΠΕ σε προσωπική εταιρία

Η μετατροπή της ΕΠΕ σε προσωπική εταιρία προβλέπεται πλέον με το άρθρο 283 Ν.4072/11.04.12.Με το άρθρο 322 παρ.6 ορίζεται ο φόρος που επιβάλλεται. Δεν φορολογούνται τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που έχουν σχηματιστεί από τις ΕΠΕ έως 31/12/2010. Παρακαλώ εξηγήστε μου αν αφορά τα "κέρδη εις νέο" που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2010 (χρήσεις έως 31/12/2010) ή αυτά που εγκρίθηκαν έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/03/2010 δηλαδή τα φορολογηθέντα "κέρδη εις νέο" έως 31/12/2009.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση