Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Αγορά Α΄ κατοικίας το 2011 με δάνειο, εξόφληση το 2012

Παρακαλώ
1) Ποια Πεδία του Ε1 στην παρακάτω περίπτωση πρέπει να συμπληρωθούν;
- αγορά Α κατοικίας (διαμέρισμα 110τμ και αποθήκη 17τμ) τον 11/2011 (το συμβόλαιο αναφέρει διορία εξόφλησης τον 01/2012)
- κατοικήθηκε τον 02/2012
- εκταμίευση δανείου τον 11/2011 
- πληρωμή αξίας συμβολαίου στον κατασκευαστή τον 01/2012
- πρώτη δόση δανείου 01/2012 
2) Συμπληρώνονται κανονικά τα Ε2 και Ε9? (αναφέρονται χωριστά διαμέρισμα και αποθήκη;)
 
Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση