Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Πώς θα συμπληρώσω το πεδίο του έτους γέννησης επικαρπωτή όταν η επικαρπία είναι μοιρασμένη 50-50 στο έντυπο Ε9;

Πώς θα συμπληρώσω το πεδίο του έτους γέννησης επικαρπωτή όταν η επικαρπία είναι μοιρασμένη 50-50 σε δυο άτομα με ημ/νία γέννησης 1944  & 1952 αντίστοιχα στο έντυπο Ε9;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση