Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

διανεμόμενα κέρδη

εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης για τα διανεμόμενα κέρδη οφείλει να αποδόσει στο δημόσιο 25%
για τα διανεμόμενα κέρδη χρήσης 2010 συντελεστής 25%?
για τα διανεμόμενα κέρδη χρήσης 2011 συντελεστής 25%?
για τα διανεμόμενα κέρδη έως και την χρήση 2009,δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση