Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Εγγραφές τέλους χρήσης

ανων εταιρεία έχει ζημία χρήσης 20000 ευρώ και υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων 50000 ευρω υπολοιπο ζημιών εις νέον 70000 ποσό το οποίο απεικονίζεται στο λογαριασμό  42 και στον ισολογισμό.
Ομως υπάρχουν στα βιβλία της, ποσά τα οποία δεν εκπίπτουν δηλ 1000 ευρώ ΕΤΑΚ και φορολ πρόστιμα 2000 ευρώ.Γι αυτό στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της φορολ δηλ Φ010  απεικονίζονται τα ποσά αυτά και αλλάζει η ζημία χρησης η οποία στη φορ δηλ. Φ010 είναι 17000 ευρω και το υπόλοιπο ζημιών εις νέον ειναι 67000 ευρώ.Τι εγγραφές θα πρέπει να γίνουν ώστε να συμφωνεί ο λογαρ. 42 με την φορολ. δήλωση? Ο  λογαρ 42 και ο ισολογ  έχουν ζημία χρήσης 20000 και υπολ ζημιών εις νέον 70000 ευρώ,ενώ η φορολ δήλωση Φ010 μετά την φορολ αναμορφ.έχει ζημία χρήσης 17000 και υπολ ζημιών εις νέον 67000 ευρώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση