Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ανακαίνιση ξενοδοχείου Παράδοση Ακινήτου

Για τις διατάξεις ΦΠΑ μπορεί να θεωρηθεί η ανακαίνιση ξενοδοχείου παράδοση ακινήτου κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2β. Αφορά θέμα υπολογισμού prorata κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 7.
Το πραγματικό γεγονός είναι η μίσθωση μέρους ξενοδοχειακής μονάδας ως σχολή, και η ανακαίνιση διαφορετικού μέρους του κτιρίου προκειμένου να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο.
κατά τη χρήση 01/01-31/12/2011 η εταιρεία λόγω του ότι το τμήμα που θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο ήταν σε κατασκευαστικό στάδιο εμφάνισε έσοδα μόνο από ενοίκια με αποτέλεσμα το φπα των παγίων να υπόκειται σε προρατα.
Είναι επείγον πρέπει να καταθέσω εκκαθαριστική και λόγω των καιρών ο προιστάμενος ΔΟΥ δεν δίνει βεβαίωση για να προσδιορίσω ποσοστό σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ 6.
Ευχαριστώ προκαταβολικά,

Προσθέστε τη δική σας απάντηση