Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ζημιές & Pro-rata Ανώνυμης Εταιρείας

Ανώνυμη εταιρία με έναρξη 20/05/2007 και μισθωμένο ακίνητο, έκανε έξοδα
Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 150.000,00€ για την δημιουργία του καταστήματος
Αντικείμενο Εμπορία Επίπλων.
1η χρήση  20/5/07-31/12/08
2η χρήση 1/1-31/12/09
3η χρήση 1/1-31/12/10
στις ανωτέρω τρεις χρήσεις δεν έγιναν αποσβέσεις
και οι ζημίες 31/12/10 ανέρχονται σε 300.000,00€.
Η εταιρία, λόγω υψηλού ενοικίου, 30/06/2011 έκανε μεταφορά
έδρας σε κατάστημα με πολύ μικρότερο ποσό.
Ερώτηση: όλο το ποσό των 150.000€ θα πάει σε ζημία;
και επίσης το ΦΠΑ των παγίων 150.000€ πως θα αντιμετωπισθεί;
Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση