Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 1191/1981

Ν. 1191/1981 (ΦΕΚ Α 206/31-07-1981) Convention for the avoidance of double taxation between Finland and Greece

CONVENTION

Between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Hellenic Republic.Desiring to conclude a Convention for the avoidance οf double taxation with respect to taxes on income and on capital

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Scope of the Convention

CHAPTER II

Definitions

CHAPTER III

Taxation of income

CHAPTER IV

Taxation of capital

CHAPTER VI

Special provisions

CHAPTER VII

Final provisions

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Athens this 21st day of January 1980, in the English language.

For the Government     For the Government 

of the Republic of Finland    of the Hellenic Republic