Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4781/2021

Ν. 4781/2021 (ΦΕΚ A 31 - 28.02.2021) Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4781 

ΦΕΚ A’ 31/28.02.2021

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕ.Σ.Ε.Π.)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Δ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΣΤ - Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤ - Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Ζ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ -

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ε’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Η’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’

ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Ε.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - 

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’- 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ζ’

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Η’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Θ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Τουρισμού ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ