Ν. 4748/2020

Ν. 4748/2020 (ΦΕΚ A 220 - 16.11.2020) Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2018.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4748

ΦΕΚ A’ 220/16.11.2020

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2020 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Υπουργός Οικονομικών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα,16 Νοεμβρίου 2020 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ