Ν. 4720/2020

Ν. 4720/2020 (ΦΕΚ Α 171 - 08.09.2020) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4720

ΦΕΚ A’ 171/08.09.2020

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Τουρισμού 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ