Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 4714/2020, Άρθρο 16)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 4714/2020 που αφορούν την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών . Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το ν. 4714/2020, πατήστε εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ