Ν. 4694/2020

Ν. 4694/2020 (ΦΕΚ Α 117/19-6-2020) Κύρωση του Προγράμματος μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισμού για τα έτη 2016-2020.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4694 

ΦΕΚ Α 117/19-6-2020

Κύρωση του Προγράμματος μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισμού για τα έτη 2016-2020. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΚΑΤΕΡΙΝA ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ