Ν. 4651/2019

Ν. 4651/2019 (ΦΕΚ A 209 - 19.12.2019) Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4651

ΦΕΚ A 209 - 19.12.2019

Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Υπουργός Οικονομικών XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ