Τέλος ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων (Ν. 4646/2019, Άρθρο 57)

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 αναφορικά με τον προσδιορισμό και καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ν. 4646/2019, μεταβείτε εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ