Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων (Ν. 4601/2019, Άρθρο 148 - 154)

Στη συνέχεια παρατίθενται συγκεκριμένα άρθρα του Ν. 4601/2019, τα οποία σχετίζονται την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 4601/2019, πατήστε εδώ.