Ν. 4342/2015

Ευθύνη οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης για τον προσδιορισμό και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων (Ν. 4342/2015, Άρθρο 61)

Αν επιθυμείτε να διαβάσετε στο σύνολό του το ν. 4342/2015, πατήστε εδώ.