Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4512/2018

Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Ν. 4512/2018, Άρθρα 381 - 394)

Παρατίθενται ακολούθως τα άρθρα 381-394 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5/17-1-2018) τα οποία αφορούν τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος. Για να διαβάσετε ολόκληρο το ν. 4512/2018, πατήστε εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ